Archive for Abril, 2011

Feismo, formas e maneiras


2011
04.28

Existen múltiples modos de facer feismo. Ésta é unha delas:

O garañón lugo

A pesar de que se anulou a polémica lincencia, quen pode crer que se vai a demoler este xigante de cemento.

o garañón rosalía de castro

O mellor será disfrutar da retranca de ‘untalmarra‘.

o garañón. retranca por un tal marra