Posts Tagged ‘Rebumbio en internet’

Nacido pra internet


2014
06.17

Ainda que e un spot publicitario, hai que reconocer a dosis de imaginación e bo humor.
Unha reflexion similar que a da anterior entrada.

Blog Action Day contra o Cambio climático


2009
10.15

Gracias a Kali, que me recordou o Blog Action Day, é como non a Fiestra de Masoucos únese a este día. O Blog Action Day é un evento anual no que todolos bloguers falan do mesmo problema no mesmo día nos seus blogs co obxetivo de provocar discusión sobre un tema de importancia global como é o Cambio Climático. O medio ambiente postulase como un tema importante na mente de todos, e así o queremos facer saber con este día. Comenta, divulga, únete ou participa.

Un só día, un só tema. Miles de voces contra o cambio climático.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/httMo9G9q40" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

A lei de Godwin, ou analoxía nazi de Godwin


2008
06.04

Mike Godwin

[lang_es]La ley de Godwin (O también, La Regla de analogías Nazi de Godwin), es un enunciado relacionado a la interacción social en Internet, que propuso Mike Godwin, abogado de la Electronic Frontier Foundation, en 1990. Una de esas curiosas leyendas (quizá paradigma, o incluso realidad cotidiana) que dice: “As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one”. O tb: “A medida que una discusión en Internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler, Franco o a los Nazis se acerca  a uno.” Esta ley, seguro que la hemos visto todos, hai múltiples ejemplos) en algún foro, en redes sociales como menéame, etc. (puedes ver aquí un ejemplo: http://www.escolar.net/MT/archives/2007/01/como_desembaraz.html).Así una discusión se va alargando en el tiempo a medida que los argumentos objetivos van decayendo, aumenta proporcionalmente el grado de insultos hasta que de pronto alguien hace referencia a los nazis, fascistas etc. La tradición en internet dicta, que no la ley, que la persona que ha mencionado a los nazis, fascistas, etc. ha perdido la discusión, y se abandona la discusión. Además la ley también se aplica cuando entra un comparación con los nazis, la discusión ya ha perdido todo sentido y nada útil se va a poder extraer de ella.[/lang_es]

[lang_gl]A lei de Godwin (Ou tamén, Regra de analoxías Nazi de Godwin), é un enunciado relacionado coa interacción social en Internet, que propuxo Mike Godwin, abogado da Electronic Frontier Foundation, en 1990. Unha desas curiosas lendas (quizais paradigma, ou incluso realidade cotidá) que dice: “As a Usenet discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one”. Ou tamén: “A medida que unha discusión en Internet se alonga, a probabilidade de que apareza unha comparación na que se mencione a Hitler, Franco ou aos Nazis achegase a un.” Esta lei, seguro que xa a vimos todos, hai múltiples ejemplos, en algún foro, en redes sociais como menéame, etc. (Podes ver un exemplo en: http://www.escolar.net/MT/archives/2007/01/como_desembaraz.html). Así unha discusión vaise alargando no tempo a medida que os argumentos obxetivos van decaendo, aumentando proporcionalmente o grado de insultos ata que de pronto alguén fai regencia aos nazis, fascistas etc. A tradición en internet dicta, que non a lei, que a persoa que mencionou aos nazis, fascistas, etc. perde a discusión, e ésta é abandonada. Ademais a lei tamén se aplica cando comeza unha comparación cos nazis, xa se da por sentado que a discusión perdeu todo o sentido e xa nada útil se vai poder extraer dela. [/lang_gl]

Esperemos que non teña que pechar esta anotación pola ley de Godwin¡¡ 😉

O CPI de Castroverde


2008
04.10

[lang_gl] O CPI, Centro Público Integrado, de Castroverde, para a maioría de nós o ‘Colexio’, está a acoller unha exposición da ONG, implicadas no desenvolvemento, que segúndo se definen na propia páxina di que é ‘unha ONG galega que leva dez anos cambiando o mundo dende Galicia’.Esta exposición poderase ver dende o venres 4 ata o lúns 21 de abril, e en horario lectivo. Esta exposición é “un xeito de transmitir a voz das persoas que non a teñen” e fanno a través dun libro solidario, O son das buguinas“. Anímovos a visitar a exposición, que de seguro conta con fotos tan interesantes como a que podes ver o final do terto.O colexio público de castroverde, inaugurado a primeiros dos oitenta, conta cada vez, coma todos los colexios de interior, con menos alumnos. Alí comecei eu os meus estudios, bueno, o que se di estudiar, estudiabamos pouco, e mal, e os profesores tampouco axudaban(Aínda quedará algún, seguro). Alí ainda quedan, e por pouco tempo, os tres últimos rapaces, polo de agora, de Masoucos, Michi, Rubén e o meu querido Noel. Agora ca disculpa da exposición de implicadas.org, vou agregar unha entrada que xa fai tempo tiña no aleiro.

Os colexios, en xeral, teñen unha oportunidade única para adaptar os seus modelos educativos ás novas tecnoloxías. Así o uso de internet na sociedade está xa xeralizado, pero non así nas aulas, e digo esto, porque me da pena ver ideas coma éstas, moi boa, por certo, están abandonadas a súa sorte pola internet.Por qué non se continuou so proxecto? Qué pasou co proxecto de tecnoloxía do colexio de Castroverde? (Collín prestadas algunhas das fotos da páxina, espero que non sexa ningún inconvinte, doutra maneira, eliminareinas).Quero pensar que este proxecto, se deixou debido a aparición da primeira web ‘oficial’, que despois sustituiría esta outra. Non sería interesante recoller todalas páxinas o máis posible? É dicir, intentar integralas, para a súa xestión eficaz? Recordo que tiven esta conversa coa miña colega Iosef, que está a estudiar as buscas dos alumnos nos centros de educación, e contabame que moitos deses centros non teñen persoal cualificado para facer estas tarefas. Unha pena non aproveitar este teórico potencial, a favor, sempre, dos alumnos, que é probable que se sintan atraídos por elas.O colexio tamén contén unha

galería fotográfica, infrautilizada, polo menos dende o exterior da rede, e tamén o máis sorprendente de todo, un Moodle, que non é máis que un sistema de xestión de cursos que axuda os educadores, neste caso , so profesores, a crear comunidades de aprendizaxe en liña. Un idea impresionante ata aquí ,claro¡. Gustaríame saber se alguén dos que me lee xa probou a plataforma, e se realmente se utiliza ou é outra das cousas que se fixeron no seu momento e non voltaron a ser usadas? A verdade é que unha ferramente excelente para a comunicación profresor-alumno, pero como ben di Iosef, O coñecemento non é nada nas nosas sociedades de cambio vertixinoso, é só un producto perecedeiro. O que aprendemos hoxe queda obsoleto ou é superfluo mañán.Ideas coma as dos ‘Amigos do patrimonio de Castroverde’, que organizan periodicamente actividades no colexio, non deberían perderse, e si potenciarse. Desde aquí ofrezo toda a miña axuda tanto para unha conferencia sobre Internet, web 2.0, etc. ou tamén soporte para a realización das distintas ferramentas, e como non para a creación, integración, ou axudas puntuais nas páxinas web utilizadas. [/lang_gl][lang_es] El CPI, Centro Público Integrado, de Castroverde, para la mayoría de nosotros el ‘Colegio’, acoge una exposición de la ONG, implicadas no desenvolvemento, que según se definen en su propia página dicen que es ‘unha ONG galega que leva dez anos cambiando o mundo dende Galicia’.Esta exposición se podrá ver desde

el viernes 4 hasta el lunes 21 de abril, y en horario lectivo. Esta exposición es “un xeito de transmitir a voz das personas que non a teñen” y lo hacen a través de un libro solidario, O son das buguinas“. Os animo a visitar la exposición, que a buen seguro cuenta con fotos tan interesantes como la que puedes ver al final del texto.El colegio público de Castroverde, inaugurado a primeros de los ochenta, consta cada vez, como todos los colegios de interior, con menos alumnos. Allí comencé mis estudios, bueno, lo que se dice estudiar, estudiábamos poco, y mal, y los profesores tampoco ayudaban(Aún quedará alguno, seguro¡¡¡). Allí aún quedan, y por poco tiempo, los tres últimos chicos, por el momento, de Masoucos, Michi, Rubén y mi querido Noel. Ahora con la disculpa de la exposición de implicadas.org, voy agregar una entrada que ya hace tiempo tenía en el alero.

Los colegios, en general, tienen una oportunidad única para adaptar sus modelos educativos a las nuevas tecnologías. Así el uso de Internet en la sociedad está ya generalizado, pero no así en las aulas, y digo esto, porque me da pena ver ideas coma éstas, muy buena, por cierto, que están abandonadas a su suerte por Internet.Por qué no se continuó con el proyecto? Qué pasó con el proyecto de tecnología del colegio de Castroverde? (Cogí prestadas algunas de las fotos de la página, espero que no sea ningún inconveniente, de cualquier otra forma las eliminaré). Quiero pensar que este proyecto se dejó debido a la aparición de la primera web ‘oficial’, que después sustituiría esta otra. No podría ser interesante recoger todas las páginas? Es decir, intentar integrarlas, para su gestión eficaz? Recuerdo que tuve esta conversa con mi colega Iosef, que está estudiando las búsquedas de los alumnos en los centros de educación, y me contaba que muchos de estes centros no tienen personal cualificado para hacer estas tareas. Una pena no aprovechar este teórico potencial, a favor, siempre, de los alumnos, que es probable que se sientan atraídos por ellas.El colegio también tiene una galería fotográfica, infrautilizada, por lo menos desde el exterior de la red, y también lo más sorprendente de todo, un Moodle, que no es más que un sistema de gestión de cursos que ayuda a los educadores, en este caso, a los profesores, a crear comunidades de aprendizaje en línea. Una idea impresionante hasta aquí ,claro¡¡. Me gustaría saber si alguno de los que me lee ya ha probado la plataforma, y si realmente se utiliza o es otra de las cosas que se hizo en su momento y no han vuelto a ser usadas? La verdad es que es una herramienta excelente para la comunicación profresor-alumno, pero como bien dice Iosef, O coñecemento non é nada nas nosas sociedades de cambio vertixinoso, é só un producto perecedeiro. O que aprendemos hoxe queda obsoleto ou é superfluo mañán.Ideas coma las de los ‘Amigos do patrimonio de Castroverde’, que organizan periodicamente actividades en el colegio, no deberían de perderse, y si potenciarse. Desde aquí ofrezco toda mi ayuda tanto para una conferencia sobre Internet, web 2.0, etc. o también soporte para la realización de las distintas herramientas, y como no para la creación, integración, o ayudas puntuales en las páginas web utilizadas.[/lang_es]