Posts Tagged ‘fonsagrada’

Variantes de Baleira e Castroverde


2009
03.12

Na edición dixital do diario la voz de asturais do pasado día tres de marzo, pódese ler que Feijóo “defende a mellora da conexión de Lugo coa Fonsagrada e Asturias, a través da construcción das variantes de Castroverde e Baleira, ademais das autovías de alta capacidade que conectan Galicia con outros territorio”.

• Agora a pregunta é… será esta “promesa” certa? Que hai da construcción das variantes?

• Necesitan Castroverde e Baleira esta variante?

TDT, a telivisión definitiva?


2008
04.05

[lang_gl]‘Unha gran illa dixital na fronteira de Galicia’. Así o anunciou o director xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández, quen tamén fixo entrega dos pertinentes decodidificadores para que os habitantes do concello da Fonsagrada poidan sintonizar e acceder á ¿nova? forma de televisión.

O día 5 de abril, será cando se realice esta simbólica ‘anécdota’ do apagón, e é máis, xa ten hasta hora, ás 12:30 comezará na praza do Museo.

A Fonsagrada é o segundo concello en extensión ou superficie do estado, e será o primeiro en deixar de recibir a televisión analóxica, pola súas características orográficas especiales e a dispersión da poboación, e comece a TDT. Será o punto de experimentación para implantalo de maneira masiva en toda Galicia antes do 2010, data na que, ¿será o apagón definitivo?

non sabemos cómo rentabilizala nin qué facer con ela, pero temos que estar na TDT

  • os usuarios desexan que se lles permita a interacción e colaboración: convertimonos en consumidores activos, como nos veñen demostrando as diversas plataformas de internet como flickr, youtube, etc… que rentabilizan os contidos xerados polos usuarios con modelos de negocio baseados na publicidade ou en cobrar cuotas por melloras no servizo básico.
  • a interactividade pode dividirse en: selectiva (ex: trivial), transformativa (ex: xogos clásicos de ordenador), constructiva (ex: second life). Na última, os xestores da aplicación non diseñan o que o usuario pode facer, senón que o dotan de ferramentas para que el faga. A máis atractiva das interactividades é a constructiva.

Tendo en conta que a TDT permite unha interactividade moi restrinxida (só selección do existente) cabe preguntarse seriamente si a TDT non é unha tecnoloxía fracasada no tocante ó seu uso previsto. Por lexislación, sustitutiva da analóxica, pero fracasada.

Agardemos que non fracase a TDT, que non o faga na súa promesa de interación co usuario e poidamos disfrutar dunha verdadeira ferramenta de utilidade, e non quedar ca sensación de poder dispor deses medios para outras posibles melloras moi necesarias, por exemplo, nunha rede wifi para as zonas rurais, onde se podería desenvolver a IpTv, ou calquera outra posible a través da rede.

Pero cal será o futuro da TDT para ti? Cres que a TDT é como prometían? [/lang_gl]

[lang_es]‘Unha gran illa dixital na fronteira de Galicia’. Así lo ha anunciado el director general de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández, quién también hizo entrega de los pertinentes decodidificadores para que los habitantes del ayuntamiento de a Fonsagrada puedan sintonizar y acceder a la ¿nueva? forma de televisión.

El día 5 de abril, será cuando se realice esta simbólica ‘anécdota’ del apagón, y es más, ya tiene hasta hora, a las 12:30 comenzará en la plaza del Museo.

A Fonsagrada es el segundo ayuntamiento en extensión o superficie del estado, y será el primer lugar en deijar de recibir la televisión analógica, por sus características orográficas especiales y la dispersión de la población, y comience la era de la TDT. Será el punto de experimentación para implantarlo de manera masiva en toda Galicia antes del 2010, fecha en la que será el apagón definitivo?

non sabemos cómo rentabilizala nin qué facer con ela, pero temos que estar na TDT

  • os usuarios desexan que se lles permita a interacción e colaboración: convertimonos en consumidores activos, como nos veñen demostrando as diversas plataformas de internet como flickr, youtube, etc… que rentabilizan os contidos xerados polos usuarios con modelos de negocio baseados na publicidade ou en cobrar cuotas por melloras no servizo básico.
  • a interactividade pode dividirse en: selectiva (ex: trivial), transformativa (ex: xogos clásicos de ordenador), constructiva (ex: second life). Na última, os xestores da aplicación non diseñan o que o usuario pode facer, senón que o dotan de ferramentas para que el faga. A máis atractiva das interactividades é a constructiva.

Tendo en conta que a TDT permite unha interactividade moi restrinxida (só selección do existente) cabe preguntarse seriamente si a TDT non é unha tecnoloxía fracasada no tocante ó seu uso previsto. Por lexislación, sustitutiva da analóxica, pero fracasada.

Esperemos que no fracase la TDT, y sobre todo que no lo haga en su promesa de interación con el usuario y podamos disfrutar de una verdadera herramienta de utilidad, y no quedarnos con la sensación de poder disponer de eses medios para otras posibles mejoras muy necesarias, por ejemplo, una red wifi para las zonas rurales, donde se podría desenvolver la IpTv, o calquier otra posible a través de la red.

Pero cual crees que será el futuro según tu? Crees que la TDT es como prometían? [/lang_es]

Comparar… as veces é…


2008
02.07

[lang_gl] Como non, navegando pola rede, atopei blogpulse, vía marcus.es, e googlefight; dous comparadores do tráfico orixinado por certas palabras, neste caso, de castroverde, baleira e fonsagrada.  Ás comparacions son odiosas, pero podemos facernos unha idea do peso, incidencia, e futuro que ten internet nestes sitios. Como se pode ver nos gráficos, estamos un pouco por riba, tanto de Baleira, como da Fonsagrada, e non deixa de ser unha boa nova tanto para o futuro da rede, coma para as empresas do concello.

Seguramente non sexan demasiado fiables, pero si poden marcar unha tendencia… veremos.

Se fas algunha comparación, non deixes de engadila nos comentarios, pode ser mui interesante. As miñas:[/lang_gl]

[lang_es] Como no, navegando por la red, acabo de encontrar blogpulse, vía marcus.es, y googlefight; dos comparadores del tráfico originado por ciertas palabras, en este caso, de castroverde, baleira y fonsagrada.  Las comparaciones son odiosas, pero podemos tener una idea apróximada de la presencia, incidencia, y futuro que tiene internet en estes lugares.

Como puedes observar en los gráficos, estamos un poco por enciam en tráfico generado, tanto de Baleira, como de A Fonsagrada, y no deja de ser una buena noticia, tanto para el futuro de la red, como de las empresas en el ayuntamiento

Seguramente no sean demasiado fiables, pero si pueden marcar una tendencia… veremos.

Si haces alguna comparación, no dejes de añadirla en los comentarios, puede ser muy interesante. Las mías: [/lang_es]

http://www.googlefight.com/index.php?lang=en_GB&word1=castroverde&word2=fonsagrada

http://www.googlefight.com/index.php?lang=en_GB&word1=castroverde&word2=baleira

http://www.blogpulse.com/trend?query1=Castroverde&label1=&query2=Fonsagrada&label2=&query3=Baleira&label3=&days=60&x=33&y=10

CCD070208castroverdefonsagradabaleira

 CCD070208castroverdefonsagradafightcastroverdebaleirafight

Todo chega o seu fin


2008
02.06

[lang_gl] Mércores de Cinza(hoxe): É a data na que todo remata, (o entroido), e ademáis é a escolleita en moitas vilas e aldeas para enterra-la sardiña.

Non vou enterra-la sardiña, pero si colguei unhas novas fotos. Desexo que vos gusten. Vémonos¡ [/lang_gl]

[lang_es]Miércoles de Ceniza(hoy): Es la fecha en la que todo finaliza, (el carnaval), y además es la elegida en muchos pueblos y ciudades para enterrar a la sardina.

No voy a enterrar a la sardina, pero si he colgado unas nuevas fotos. Espero que os gusten. Hasta pronto[/lang_es]