TDT, a telivisión definitiva?

2008
04.05

[lang_gl]‘Unha gran illa dixital na fronteira de Galicia’. Así o anunciou o director xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández, quen tamén fixo entrega dos pertinentes decodidificadores para que os habitantes do concello da Fonsagrada poidan sintonizar e acceder á ¿nova? forma de televisión.

O día 5 de abril, será cando se realice esta simbólica ‘anécdota’ do apagón, e é máis, xa ten hasta hora, ás 12:30 comezará na praza do Museo.

A Fonsagrada é o segundo concello en extensión ou superficie do estado, e será o primeiro en deixar de recibir a televisión analóxica, pola súas características orográficas especiales e a dispersión da poboación, e comece a TDT. Será o punto de experimentación para implantalo de maneira masiva en toda Galicia antes do 2010, data na que, ¿será o apagón definitivo?

non sabemos cómo rentabilizala nin qué facer con ela, pero temos que estar na TDT

  • os usuarios desexan que se lles permita a interacción e colaboración: convertimonos en consumidores activos, como nos veñen demostrando as diversas plataformas de internet como flickr, youtube, etc… que rentabilizan os contidos xerados polos usuarios con modelos de negocio baseados na publicidade ou en cobrar cuotas por melloras no servizo básico.
  • a interactividade pode dividirse en: selectiva (ex: trivial), transformativa (ex: xogos clásicos de ordenador), constructiva (ex: second life). Na última, os xestores da aplicación non diseñan o que o usuario pode facer, senón que o dotan de ferramentas para que el faga. A máis atractiva das interactividades é a constructiva.

Tendo en conta que a TDT permite unha interactividade moi restrinxida (só selección do existente) cabe preguntarse seriamente si a TDT non é unha tecnoloxía fracasada no tocante ó seu uso previsto. Por lexislación, sustitutiva da analóxica, pero fracasada.

Agardemos que non fracase a TDT, que non o faga na súa promesa de interación co usuario e poidamos disfrutar dunha verdadeira ferramenta de utilidade, e non quedar ca sensación de poder dispor deses medios para outras posibles melloras moi necesarias, por exemplo, nunha rede wifi para as zonas rurais, onde se podería desenvolver a IpTv, ou calquera outra posible a través da rede.

Pero cal será o futuro da TDT para ti? Cres que a TDT é como prometían? [/lang_gl]

[lang_es]‘Unha gran illa dixital na fronteira de Galicia’. Así lo ha anunciado el director general de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández, quién también hizo entrega de los pertinentes decodidificadores para que los habitantes del ayuntamiento de a Fonsagrada puedan sintonizar y acceder a la ¿nueva? forma de televisión.

El día 5 de abril, será cuando se realice esta simbólica ‘anécdota’ del apagón, y es más, ya tiene hasta hora, a las 12:30 comenzará en la plaza del Museo.

A Fonsagrada es el segundo ayuntamiento en extensión o superficie del estado, y será el primer lugar en deijar de recibir la televisión analógica, por sus características orográficas especiales y la dispersión de la población, y comience la era de la TDT. Será el punto de experimentación para implantarlo de manera masiva en toda Galicia antes del 2010, fecha en la que será el apagón definitivo?

non sabemos cómo rentabilizala nin qué facer con ela, pero temos que estar na TDT

  • os usuarios desexan que se lles permita a interacción e colaboración: convertimonos en consumidores activos, como nos veñen demostrando as diversas plataformas de internet como flickr, youtube, etc… que rentabilizan os contidos xerados polos usuarios con modelos de negocio baseados na publicidade ou en cobrar cuotas por melloras no servizo básico.
  • a interactividade pode dividirse en: selectiva (ex: trivial), transformativa (ex: xogos clásicos de ordenador), constructiva (ex: second life). Na última, os xestores da aplicación non diseñan o que o usuario pode facer, senón que o dotan de ferramentas para que el faga. A máis atractiva das interactividades é a constructiva.

Tendo en conta que a TDT permite unha interactividade moi restrinxida (só selección do existente) cabe preguntarse seriamente si a TDT non é unha tecnoloxía fracasada no tocante ó seu uso previsto. Por lexislación, sustitutiva da analóxica, pero fracasada.

Esperemos que no fracase la TDT, y sobre todo que no lo haga en su promesa de interación con el usuario y podamos disfrutar de una verdadera herramienta de utilidad, y no quedarnos con la sensación de poder disponer de eses medios para otras posibles mejoras muy necesarias, por ejemplo, una red wifi para las zonas rurales, donde se podría desenvolver la IpTv, o calquier otra posible a través de la red.

Pero cual crees que será el futuro según tu? Crees que la TDT es como prometían? [/lang_es]

Tags: , , ,

Comments are closed.