Á luz eléctrica, á televisión, á máquina de coser e a de fiar.

2007
11.13

Vou a reproducir aquí á única entrada dun blog veciño, de cellán de calvos concretamente, que desgraciadamente naceu e morreu(creo) o mesmo día, o pasado maio. Esperando ó seu regreso, hai queda á historia da chegada destes aparellos que dunha ou outra maneira cambiaron ás vidas da xente do lugar.

Meu avó, Don Manuel Lence Tallón nacido en Cellán de Calvos (Castroverde) en 1922. É fillo de dous agricultores, que dedicaron toda a súa vida o traballo do campo. Actualmente ten 84 anos é esta xubilado. Estívome falando da luz eléctrica, da máquina de coser e da de fiar.

El contoume que na casa onde naceu, a luz eléctrica fora instalada no ano 1942.
A súa instalación supuxo para a súa familia deixar de usar os candís de gas e a luz de carburo. Foi un gran avance. Pero tamén tiña o seus inconvintes; segundo meu avó, porque as condicións da súa instalación eran moi rudimentarias.
Nos seus inicios viñan tres cables de cobre descubertos ata o transformador, do cal saían tres fases e un neutro. Despois cando chegaron o pobo os catro cables repartíanse as tres fases entre as casas. Agora os cables estan suxeitos a postes de pino ou cemento, pero antes eran de castiñeiro.

Despois co paso dos anos os cables ían floxando e cando facía aire xuntábanse as fases e como os cables estababn descubertos nalgunhas casas quedábanse sen luz e en ocasións queimabanlles os electrodomésticos. Así estivo ata que cambiaron os cables polos que hai agora, xa cubertos.

Depois disto contoume como apareceu a primeira máquina de coser, segundo meu avó tróuxoa miña bisavoa para a casa del cando casou, no ano 1920.

A súa aparición fixo que se fora deixando de coser só coas mans e se empezara a coser cunha máquina destinada a ese oficio.

As súas características eran moi básicas, é dicir só cosía, a diferenza das máquinas de coser de agora que bordan, fan subrilados e todo tipo de cosidos.

Meu avó tamén me contou cando apareceu na súa casa unha máquina de fiar. Según el foi feita no ano 1951 por encargo a un carpinteiro. Era usada para fiar a lá coa que despois se facían xerseis, calcetíns e chaquetas.

Despois de todo o que me contou meu avó, non se me podía esquecer preguntar sobre a televisión. Da cal lle preguntei a miña nai, Doña Purificación Lence Besteiro que naceu en Cellán de Calvos (Castroverde), no ano 1957. Actualmente ela ten 50 anos.
Segundo miña nai a primeira televisión que houbo na súa casa era en branco e negro e apareceu no ano 1979.

A súa aparición supuxo que deixara ela e os seus pais de ir a vela televisión a un teleclub que había nun pobo veciño ou a algunhas casas do pobo que a tiñan.

Era unha televisión pequena que só collía catro cadenas como máximo, para captar a señal tiña uns cornos que se ían movendo segundo as cadenas que quixeses ver, os cornos colocabanse enrriba dela.

Máis tarde a televisión que se comprou xa era a cor e xa funciaonaba cunha antena, posta no tellado da casa. Esta primeira televisión que houbo na casa de miña nai todavía funciona e era e é dunha marca que todavía existe (PHILPS).

Comments are closed.