Venezuela – Rusia, e non é un partido de fútbol…

2007
12.04

[lang_gl]Vladimir Chavez e Hugo Putin, sí, podería intercambiar os seus nomes e naide se daría de conta, todo seguiría igual.

E digo esto porque Vladimir Putin gañou con maioria suficiente en Rusia e Hugo Chávez perdeu, e como dixo él sobre os opositores, que conseguiran ‘unha victoria pírrica’. Non se debería simplificar e concluir que Putin fixo trampa e Chávez aceptou o resultado, ‘polo momento’. Nos dous casos, a liberdade de rusos e venezolanos para elexir foi máis ben escasa.

O caso ruso é complicado. Kasparov, lider do partido opositor ‘Outra Rusia’ denunciou que as eleccios de onte foron ‘as maís sucias’ na historia do país. O ex campeón mundial de xadrez dixo que ‘somos plenamente conscientes de que é inútil buscala verdade nos tribunais rusos’.

Estes dous paises tamén teñen cousas en común, como que dispoñen de grandes recursos enerxéticos que son imprescindibles para a marcha das economías do mundo industrializado, pero cara onde camiñan estes dous países?
A forza dos petrodólares fainos invulnerables. Unha verdadeira pena. [/lang_gl]

[lang_es]Vladimir Chavez y Hugo Putin, sí, podría intercambiar sus nombres y nadie se daría cuenta, todo seguiría igual.

Y digo esto porque Vladimir Putin ganó con mayoria suficiente en Rusia y Hugo Chávez perdió, y como dijo él sobre los opositores, que habían conseguido ‘una victoria pírrica’. No se debería simplificar y concluir que Putin hizo trampa y Chávez aceptó el resultado, ‘por el momento’. En los dos casos, la libertad de rusos y venezolanos para elegir fue más bien escasa.

El caso ruso es complicado. Kasparov, lider del partido opositor ‘Otra Rusia’ denunció que las elecciones de ayer fueron ‘las más sucias’ en la historia del país. El ex campeón mundial de ajedrez dijo que ‘somos plenamente conscientes de que es inútil buscar la verdad en los tribunales rusos’.

Estos dos paises también tienen cosas en común, como que disponen de grandes recursos energéticos que son imprescindibles para la marcha de las economías del mundo industrializado, pero hacia donde caminan estos dos países?
La fuerza de los petrodólares los hace invulnerables. Una verdadera pena. [/lang_es]

[lang_en] Non dispoñible en inglés, se che apetece traducila, contacta co autor¡ [/lang_en]

Comments are closed.