Crear Partición no disco duro

2007
08.27

Se pensache algunha vez en crear unha particion no teu disco duro, aquí vas a aprender como facelo ti mesmo¡

Creo que esta axuda vai ser útil para muitos. Con esto pretendese aprender a partir o noso disco duro en dúas ou máis partes dependendo da capacidade do noso disco. Por exemplo, podemos usala partición C: para o sistema operativo (que orixinal) e os programas, e a partición D: para gardar os nosos datos importantes, como archivos, música, películas, fotos, etc. Deste modo se algunha vez temos un virus nunha das particións ou se nos estropea o sistema operativo podremos formatear e reinstalar Windows na partición primaria C:, deixando os nosos datos importantes a salvo. É como ter dous discos duros independentes dentro dun.

Para empezar temos que insertar na unidade do CD o disco de instalación de Windows XP (o orixinal, está claro¡) e arrancar o Ordenador. Se a Bios está ben configurada arrancará directamente desde o CD  e apareceranos a seguinte venta onde pulsaremos sobre Enter

Aparece o contrato de licenza e para Aceptar pulsamos sobre F8. Despois deso o ordenador detectará o noso disco duro e como vamos a crear unha partición nova pulsamos a letra ‘C’

Na seguinte venta, veremos por un lado a capacidade total en Megas do noso disco e na línea inferior será onde escribiremos a cantidade de megas que queremos na nova partición.

Unha vez que xa fixemos a partición,  aparecenos na seguinte venta, onde instalaremos o Sistema Operativo, e pulsamos enter para instalar Windows onde seleccionamos.

A continuación formateamos a partición co sistema de archivos que máis nos guste FAT o NTFS, eu decantaríame por facelo en NTFS, pero eso vai nos gustos.

Acabado o proceso de formateo da partición que nos levará uns cantos minutos, dependendo da capacidade do disco duro comezará a instalación de Windows.

Se todo saliu ben xa temos instalado Windows XP na partición que creamos, vamos ver como queda esto e formatear o resto do disco. Para facelo se vamos o icono de MI PC ,  situamos o punteiro sobre MiPC e pulsamos o botón dereito do Mouse, aparecennos varias opcions, unha delas é dministrar, pinchamos sobre ela

Na pantalla que nos aparece dentro do Almacenamiento seleccionamos Administración de discos

Nesta pantalla vemos que o noso disco duro Disco 0 está partido en dous, unha partición onde temos instalado o sistema operativo e os programas e  outro espacio sen particionar, asíque vamos a darlle formato o espacio sen particionar para podelo usar como outro disco duro. Situamos o punteiro do rato sobre o espacio en negro ou non asignado e pinchamos sobre o botón dereito do Mouse, nas opcions que nos aparecen pinchamos sobre Formatear .

Apareceranos o asistente para formatear, damoslle a seguinte e na venta que aparece a continuación seleccionamos sobre Partición Primaria e lle damos a Seguinte

Se non vamos a crear máis particions pinchamos sobre seguinte e na ventana inferior dereita colocamos a letra que terá a nova partición (D: E:)

A continuación eleximos o sistema de archivos NTFS ou ben FAT e lle damos a seguinte e a Finalizar, o ordenador comezará a formatear a partición que seleccionamos.

Cando acabe o proceso de formateado veremos que xa temos un novo disco no noso ordenador

onde podremos ter as copias de seguridade dos nosos programas e archivos, incluso instalar un segundo sistema operativo nese disco.

Fonte orixe: AyudaDigital.com

Comments are closed.