Instalar Internet Explorer 7 (normaliz.dll)

2007
08.27

Microsoft púxose ás pilas pra evitar o pirateo, e eso fai que moitas instalacions nos den algún erro o intentar instalalas, o sistema dinos que temos que validala copia.

Internet Dentista 7A maioría de nós, como temos intalado Windows de forma fraudulenta, e como a min xa me pasou, deixovos un método para poder instalar Internet Explorer 7 sen ter que sufrir ferramentas de validación por algo do que nos non temos culpa.

Se a vosa intencion é instalar explorer 7, a pesar de poder instalar gratutitamente e sen problemas o Firefox 2.0 , aquí vai:

1.O primero que temos que ter é o Service Pack 2 (SP2) para que Internet Explorer 7 poda instalarse, do contrario xa non podremos facer nada, Firefox 2.0, unicamente maldecir a bill gates e a microsoft.

2. Se xa lograche ter no teu ordenador o SP2, descargamos Internet Explorer 7.0 dende o sitio oficial. Descargar IE7

3. Extrae os archivos do executable utilizando WinRAR(ou calquera outro). Non é máis que un archivo comprimido.

4. Baixa este archivo pulsando o botón dereito e “guardar como”: iecustom e copiao dentro da carpeta donde descomprimiche o contido do paquete Internet Explorer 7 e dentro da carpeta UPDATE. No caso de que che pregunte sobreescribir o archivo, contesta que SI.

5. Executa o archivo update.exe dentro da carpeta que descomprimiche, ¡no iesetup.exe! Cando termine, elixe “salir sin reiniciar”(so por esta vez).

6. Agora baixa o archivo normaliz.dll e copiao na carpeta c:WindowsSystem32 e o disco c:. Agora si¡,  reinicia o ordenador(Por primeira vez¡).

7. É neste momento onde poden empezar os problemas. Pode que o ordenador che diga que non pode encontrar normaliz.dll. Se che sucede esto, o teu escritorio non se cargará(non te preocupes). Neste caso terás que seguir estos pasos:

  • Pulsar Control + Alt + Supr
  • Seleccionar Archivo -> Ejecutar
  • Escribir “cmd” e pulsar enter
  • Escribe: ‘copy c:normaliz.dll c:windowssystem32normaliz.dll ‘
  • Pulsa Enter
  • Reinicia o ordenador.

8. Agora temos que executar o archivo xmllitesetup.exe na carpeta onde descomprimimos antes o IE7.

9. Reinicia o ordenador(por última vez; por finnn¡¡¡) e executa Internet Explorer.

 Despois desto xa debería de estar listo¡¡ Coméntanos como che foi¡¡¡ E se este artigo che foi de utilidade¡

Fonte orixe en inglés: Shaons

Tags: ,

Comments are closed.