De que vai Feedjit?

2008
01.25

Feedjit[lang_gl] Tiña gardada esta entrada desde fai tempo, e por fin hoxe decidinme a falar dun pequeno widget, Feedjit. Feedjit facilítanos dous widgets sen necesidade de rexistros e o único que temos que facer é escoller o código de cada un deles e engadilos no noso espazo web.

Que datos mostra Feedjit?
Indica a bandeira do país do que procede a visita, a cidade e a zona, desde onde entrou, se provén dun buscador ou se polo contrario provén logo de pulsar sobre un enlace nunha web, e a que páxina do teu sitio accedeu. Mostrará as dez últimas visitas.

Na parte inferior hai tres enlaces para acceder a outras funcionalidades. A primeira, Popular Pages Today, mostra unha relación das páxinas máis visitadas no día de hoxe. A segunda, Live Traffic Map, distribúe sobre un Mapa de Google as bandeiras dos visitantes máis recentes, ademais de dúas pequenas fiestras con información sobre as páxinas máis populares e os países que enviaron máis visitas. Un terceiro enlace permite bloquear, é dicir, non rexistrar, as visitas desde o navegador que estás utilizando.

Existe tamén outro widget: un pequeno mapa que mostra a distribución dos últimos visitantes, exactamente dos 100 últimos. O funcionamento é similar ao anterior. Logo de configurar as cores, só tes que pegar o código que che ofrecen nas páxinas do teu sitio. [/lang_gl]

[lang_es] Tenía guardada esta entrada desde hace tiempo, y por fin hoy me he decidido a hablar de un pequeño widget, Feedjit. Feedjit nos facilita dos widgets sin necesidad de registros y lo único que tenemos que hacer es escoger el código de cada uno de ellos y añadirlos en nuestro espacio web.

¿Qué datos muestra Feedjit?

Indica la bandera del país del que procede la visita, la ciudad y la zona, desde donde ha entrado, si proviene de un buscador o después de pulsar sobre un enlace en una web, y a qué página de tu sitio ha accedido. Mostrará las diez últimas visitas.

En la parte inferior hay tres enlaces para acceder a otras funcionalidades. La primera, Popular Pages Today, muestra una relación de las páginas más visitadas en el día de hoy. La segunda, Live Traffic Map, distribuye sobre un Mapa de Google las banderas de los visitantes más recientes, además de dos pequeñas ventanas con información sobre las páginas más populares y los países que han enviado más visitas. Un tercer enlace permite bloquear, es decir, no registrar, las visitas desde el navegador que estás utilizando.

Existe también otro widget: un pequeño mapa que muestra la distribución de los últimos visitantes, exactamente de los 100 últimos. El funcionamiento es similar al anterior. Después de configurar los colores, sólo tienes que pegar el código que te ofrecen en las páginas de tu sitio. [/lang_es]

Tags:

Comments are closed.