Posts Tagged ‘bulo’

Máis sobre o correo basura


2009
04.21

Creo que é especialmente interesante diferenciar os correos bulo-broma, hoax en inglés. Este bulo ou broma basase no intento de facer crer a un grupo de persoas que algo falso é real, e de moi diverso orixe. Os máis típicos son do tipo: Alertar sobre un supuesto fin de Messenger, Hotmail o algún otro servicio (si no se reenvía dicho correo a xxx cantidade de personas… “Bulo” existente desde que existe Internet). Alertas sobre virus informaticos, Mensajes de temática religiosa (demoniacos o apocalípticos), Cadenas de solidaridad, Cadenas de la suerte, Métodos para hacerse millonario, hacen pedir deseos a quienes los reciben y al final del mensaje avisan que si no es reenviado no se cumplirán.

Aínda así normalmente creemonos estes correos por algunha extraña razón. Un deles, chegoume fai un par de días, comeza así:

TRUCO INFORMATICO: ESTE ES UN BUEN CONSEJO A TENER EN CUENTA PARA PROTEGERNOS DE LOS VIRUS INFORMATICOS, CÓMO PROTEGER TU LIBRETA DE DIRECCIONES.

He aquí lo que hay que hacer:

· Abre tu agenda de contactos y haz click en “Nuevo contacto”, como si estuvieras agregando un nuevo contacto. En la ventana donde escribirías el nombre de tu amigo, escribe AAAA. Lo mismo en el espacio titulado apodo/nombre para mostrar.

· Crea una dirección de e-mail falsa como [email protected]

Existe tamçen a versión con ceros en lugar de aes. O caso e que este truco non tes nin pes nin cabeza, xa que a validación das direccions de correo realizanse como é normal nos servidores que usan os nosos proveedores de Internet, e non o suposotos troyanos que temos no noso ordenador. Tampouco en todolos casos, e aínda que teñas ese suposto troyano que envíe por ti un correo a túa lista contactos, pode que non recibas o correo de que a direccion que creache no primeiro paso non existe. Non todolos troyanos comezan polo primeiro correo que aparece na lista (feita a ley, feita a trampa).

Como norma xeral debemos desconfiar de calquera mensaxe onde pidan reenviar dito correo os teus amigos ou a túa lista de contactos. Esa será o principal sinal de que se trata dunha broma, bulo ou HOAX.