Posts Tagged ‘calidade’

ITIL,CMMI, UML: A terceira burbulla ?


2008
03.27

[lang_es]Llega lo no va más… ¡¡ UMLCMMI e ITIL van a mejorar e innovar en nuestros programas y desarrollos¡¡¡

Actualmente parece que las empresas se han vuelto locas buscando expertos en tecnologías de ¿calidad?, que según ellas(sólo según ellas), vamos a mejorar la calidad de los desarrollos, programas y por tanto de las aplicaciones, que influirá en un mayor beneficio para las empresas(las que nos pagan).

¿ Pensais de verdad que un conjunto de informáticos(programadores, en este caso) y que representan un número dentro de la empresa, que usen estas tecnologías van a hacer un trabajo (software) mejor ?

 “Somos capaces de reemplazar a todo un equipo de progamadores sin que se vea afectado el proyecto”.

Esa es la triste afirmación que han realizado desde Accenture en Malaga, una empresa que tiene la más alta abstración de calidad de CMMI, nivel 5.

Ahora a los ya de por si menguados beneficios de los proyectos para los empleados, tenemos que compartir nuestro sueldo, además de con todos los jefes, con los expertos de CMMI, que no tienen parte en los escasos márgenes.

¡¡ Vámonos a Infojobs, busquemos expertos en calidad ¡¡

Pasen y vean: El presente va por otro camino, y creo que acertadamente; por ejemplo: Software Libre donde cada persona puede hacer contribuciones puntuales a una causa donde se impone, casi siempre, lo mejor y más útil.

Una muestra clara de esto es Mozilla Firefox, que ha sacado del mapa a Internet Explorer en casi todo. Y hay más, como por ejemplo Apache, mejor servidor web y más utilizado del mercado.[/lang_es] 

[lang_gl]Chegou xa o non vai máis… ¡¡ UMLCMMI e ITIL van a mellorar e innovar nos nosos programas e desenrolos¡¡¡

Hoxe en día parece que as empresas se voltaron tolas buscando expertos en tecnoloxías de ¿calidade?, que según elas(só según elas), vamos a mellorar a calidade dos desenrolos, programas e por tanto a das aplicacions, que influirá nun maior beneficio para ás empresas(ás que nos pagan).

¿ Pensades de verdade que un conxunto de informáticos(programadores, neste caso) e que representan un número dentro da empresa, que usen estas tecnoloxías van facer un traballo (software) mellor ?

 “Somos capaces de reemplazar a todo un equipo de progamadores sin que se vea afectado el proyecto”.

Esa é a triste afirmación que realizaron dende Accenture Malaga, unha empresa que ten a máis alta abstración de calidade de CMMI, nivel 5.

Agora os xa de por si reducidos beneficios dos proxectos para os empleados, temos que compartir o noso soldo, ademais de con todolos xefes, cos expertos de CMMI, que non teñen parte nos poucos marxes.

¡¡ Vámonos a Infojobs, busquemos expertos en calidade ¡¡

Pasen e vexan: O presente vai por outro camiños, e creo que acertadamente; por exemplo: Software Libre onde cada quen pode facer contribucions puntuais a unha causa onde se impón, case sempre, o mellor e o máis útil.

Un clara mostra destes exemplos é Mozilla Firefox, que sacou do mapa a Internet Explorer en casi todo. E hai máis, como por exemplo Apache, mellor servidor web e o máis utilizado do mercado. [/lang_gl]

403day & estandares web non importan


2008
03.04

[lang_gl]Hoxe é o día, 403day, unha xornada adicada o cumprimentos dos estándares web (Os estándares web son un conxunto de recomendacions dadas polo World
Wide Web Consortium (W3C)e outras organizacions internacionais sobre
cómo crear e interpretar documentos basados na Web.)
, e que este ano vai ‘dirixida’ ao IE(Internet Explorer).
O obxectivo último do día 403 é, segundo explica Choan Gálvez, creador da web 403day.org, “a interoperabilidade das páxinas e aplicacións que creamos. Para iso necesitamos navegadores cun bo soporte dos estándares. A marca e a cor é indiferente. Por outra banda, este ano o día 403 vai adicado ao Explorer. Quizais o ano que vén haxa que defender a causa fronte a outro navegador, quen sabe? Oxalá non haxa que volver organizalo”.

Pero ante os que defenden os estándares web, tamén están os que din que a os usuarios non lles interesa o XHTML(artigo en inglés), interesalles soamente como se ve o teu sitio. Para ser un bon deseñador web deberías separalo XHTML válido, a accesibilidade e a usabilidade. Entón si que estararía no certo.

Eu decantome ou creo que estou máis próximo a segunda opción. Paréceme unha boa iniciativa o dia 403, e é bon para todos crear webs con estándares, é lóxico facelo así, pero aínda non é a miña meta polo de agora, quizais nun futuro sí que habrá que consideralo, ou non?.[/lang_gl]

[lang_es]Hoy es el día, 403day, una jornada dedicada al cumplimiento de los estándares web (Los estándares web son un conjunto de recomendaciones dadas por el World
Wide Web Consortium (W3C) y otras organizaciones internacionales acerca
de cómo crear e interpretar documentos basados en el Web.),
y este año va ‘dedicada’ al IE(Internet Explorer).
El objetivo último del día 403 es, como explica Choan Gálvez, creador de la web 403day.org, “la interoperabilidad de las páginas y las aplicaciones que creamos. Para eso necesitamos navegadores con un buen soporte de los estándares. La marca y el color es indiferente. Por otra parte, este año el día 403 va dedicado al Explorer. Quizás el año próximo haya que defender la causa frente a otro navegador, quién sabe? Ojalá non haya que volver organizarla”.

Pero ante los que defienden los estándares web, también están los que dicen que a los usuarios no les interesa el XHTML(artículo en inglés), les interesa solamente como se ve tu sitio web. Para ser un buen diseñador web deberías separar el XHTML válido, la accesibilidad y la usabilidad. Entonces si que estararías en el buen camino.

Yo personalmente, por el momento, estoy más próximo a la segunda opción. Me parece una buena idea el día 403, y es bueno para todos crear web con estándares, es lógico, pero todavía no es mi meta, quizás en un futuro sí que habrá que considerarlo, o no¡. [/lang_es]