Posts Tagged ‘cambio climático’

Foi o ovo ou a galiña?


2008
04.17

Por un de Tordea.

[lang_gl]Cambio climático, efecto invernadoiro, capa de ozono, polvo atmosférico, global dimming, http://efectohumano.galeon.com/protocolo de Kioto…serie de termos que van de boca en boca.

O cambio climático está presente hoxe en tódalas conversas, na tele, na radio e de todo se culpa a este fenómeno. Como en todo hai diversas posturas, e todas defendibles cientificamente, pero calquera dos científicos que simpatice cunha ou outra son bastante cautelosos, pois a realidade é que é algo que non está claro, e quen non o confese así é que se “tira da moto”.

Non vou ser como ese político que non falaba no parlamento galego en galego dicindo que tal cambio non existe, non porque non teña primos estudados, senón porque simplemente son observador. Ah!!! e tampouco son dos que pensa que hai que reforestar España enteira para ser ecoloxicamente correctos.

O cambio climático non é un cambio en si do clima, senón un cambio do sistema (todo, o conxunto de biosfera, troposfera e atmosfera), é un cambio global. O notamos no incremento das temperaturas, os glaciares desconxélanse, subirá o nivel do mar e desapareceran moitas especies.

Pero en que medida o home axudou a ese cambio?. Ocorreron cambios en toda a historia xeolóxica da terra, e de feito existiron épocas constatadas máis frías, e épocas recentes máis calurosas. Así nos tempos romanos a temperatura era superior á actual, considerada daquela temperatura óptima.

O efecto invernadoiro é necesario. (Haber, haber si con esta afirmación levanto a xente en contra polo menos e así opinades algo). Pois si, e non o dixen eu. Paso a explicalo: a radiación solar chega á terra atravesando as capas da atmosfera en forma de onda longa. A terra absorbe parte desa calor e emite outra radiación cara o exterior de onda curta. Esa radiación non sae, provocando o quecemento do planeta. Un exemplo que todos comprobamos é o de un coche ó sol, absorbe o calor e non o desprende, por eso está máis quente que o exterior. O calor non sae debido a compoñentes e partículas. Volvo a insistir, http://peruanista.blogspot.com/2007/02/onu-el-mar-crecera-y-el-clima-sera-mas.htmlese efecto é necesario para a vida, pois se non existise o planeta tería unha temperatura media de -15 ºC.

Pero o sobrequecemento do planeta ven sendo a alteración intensiva dese efecto invernadoiro, incrementouse nos últimos 50 anos a emision masiva e de case a totalidade dos GEI (CO2 ,CH4, NO…).

Pero ó fin primeiro qué foi?, o incremento da concentración de CO2 fixo incrementar a Tª ou foi o incremento da Tª o que provocou que se liberara maior cantidade de CO2 por diferentes sistemas? [/lang_gl]

[lang_es] No quiero que abandones este sitio, pero lo siento mucho, el blog ha dejado de ser bilingue por falta de tiempo. Si quieres puedes ayudar a  su tradución, o probar con la versión “original”.

Disfrútalo[/lang_es]

Para que preocuparse polo cambio climático


2007
12.12

[lang_gl]’Os países desenvolvidos teñen que reducir colectivamente as súas emisións entre 25 e 40% por baixo dos niveis de 1990 antes de 2020 mediante esforzos nacionais e internacionais’, afirmou Francisco Nunes Correia, ministro portugués de Medio Ambiente, que preside actualmente a UE.

O obxectivo da conferencia de Bali é(ou era) lanzar un proceso de negociacións internacionais que desemboquen nun novo acordo internacional para loitar contra o quecemento do planeta a partir de 2012, data en que expira o Protocolo de Kioto, que este martes cumpriu 10 anos.

As negociacións chocan actualmente coa oposición de Estados Unidos -e outros países como Canadá, Xapón e Rusia- a facer referencia na declaración final da conferencia a unha liña directora de reducións en torno ao 25-40% recomendado polos científicos. 

Polo de agora, Groenlandia sofre o maior desxeo en trinta anos ao subir 4º a temperatura.
Total, que máis dá [/lang_gl]

[lang_es]’Los países desarrollados tienen que reducir colectivamente sus emisiones entre 25 y 40% por debajo de los niveles de 1990 antes de 2020 mediante esfuerzos nacionales y internacionales’, afirmó Francisco Nunes Correia, ministro portugués de Medio Ambiente, que preside actualmente la UE.

El objetivo de la conferencia de Bali es(o era) lanzar un proceso de negociaciones internacionales que desemboquen en un nuevo acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento del planeta a partir de 2012, fecha en que expira el Protocolo de Kioto, que este martes cumplió 10 años.

Las negociaciones chocan actualmente con la oposición de Estados Unidos -y otros países como Canadá, Japón y Rusia- a hacer referencia en la declaración final de la conferencia a una línea directora de reducciones en torno al 25-40% recomendado por los científicos.

Mientra tanto, groenlandia sufre el mayor deshielo en treinta años al subir 4º la temperatura.

Total, que más da¡¡¡[/lang_es]