Para que preocuparse polo cambio climático

2007
12.12

[lang_gl]’Os países desenvolvidos teñen que reducir colectivamente as súas emisións entre 25 e 40% por baixo dos niveis de 1990 antes de 2020 mediante esforzos nacionais e internacionais’, afirmou Francisco Nunes Correia, ministro portugués de Medio Ambiente, que preside actualmente a UE.

O obxectivo da conferencia de Bali é(ou era) lanzar un proceso de negociacións internacionais que desemboquen nun novo acordo internacional para loitar contra o quecemento do planeta a partir de 2012, data en que expira o Protocolo de Kioto, que este martes cumpriu 10 anos.

As negociacións chocan actualmente coa oposición de Estados Unidos -e outros países como Canadá, Xapón e Rusia- a facer referencia na declaración final da conferencia a unha liña directora de reducións en torno ao 25-40% recomendado polos científicos. 

Polo de agora, Groenlandia sofre o maior desxeo en trinta anos ao subir 4º a temperatura.
Total, que máis dá [/lang_gl]

[lang_es]’Los países desarrollados tienen que reducir colectivamente sus emisiones entre 25 y 40% por debajo de los niveles de 1990 antes de 2020 mediante esfuerzos nacionales y internacionales’, afirmó Francisco Nunes Correia, ministro portugués de Medio Ambiente, que preside actualmente la UE.

El objetivo de la conferencia de Bali es(o era) lanzar un proceso de negociaciones internacionales que desemboquen en un nuevo acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento del planeta a partir de 2012, fecha en que expira el Protocolo de Kioto, que este martes cumplió 10 años.

Las negociaciones chocan actualmente con la oposición de Estados Unidos -y otros países como Canadá, Japón y Rusia- a hacer referencia en la declaración final de la conferencia a una línea directora de reducciones en torno al 25-40% recomendado por los científicos.

Mientra tanto, groenlandia sufre el mayor deshielo en treinta años al subir 4º la temperatura.

Total, que más da¡¡¡[/lang_es]

Tags:

Comments are closed.