Masoucos, outra vez único¡

2008
01.29

 

[lang_gl]Un dos meus enlaces favoritos de blinklist, que de cada pouco visito cando me sae a duda de cales son os topónimos máis frecuentes, e se están repetidos. Gracias a Berto, ou Berto, ou…. muitos máis proxectos, que publicou unha curiosa aplicación que mostra unha representación dos topónimos galegos na forma de nube de etiquetas según a densidade: os que maior número de veces aparecen móstranse cun tamaño de fonte maior e pola contra, os que menos aparecen, cun tamaño máis pequeno de fonte.

Pero o mellor da web é que os resultados están enlazados co Nomenclator oficial da Xunta, permitíndonos localizar cun click os lugares, e podelos identificar facilmente.

Ademáis é un traballo que está dispoñible ‘para todo dios’, a base de datos e tamén o código PHP empregado.

Máis tarde, e supoño que ao redor da páxina de berto, saiu ‘Aquén’. Unha ferramenta de divulgación e consulta que permite coñecer, localizar xeograficamente e visualizar cuantitativamente os topónimos oficiais de Galicia.

Para min máis intutiva a de berto, e moi sinxela de manexar, aínda que quizais máis útil a de aquén.

Espero que comentedes cantas veces aparace o voso lugar preferido, ou onde vivides, ou…(o que esa) porque Masoucos, como vedes, outra vez máis é único¡ [/lang_gl]

[lang_es]Uno de mis enlaces favoritos de blinklist, que visito habitualmente cuando tengo una duda de cuales son los topónimos más frecuentes, y si están repetidos. Gracias a Berto, o Berto, o…. muchos más proyectos, que publica una curiosa aplicación que muestra una representación de los topónimos gallegos en forma de nube de etiquetas según su densidad: Los que mayor número de veces aparecen se muestran con un tamaño de fuente mayor e viceversa.

Lo mejor de la web es que los resultados están enlazados con el Nomenclator oficial da Xunta, permitiendonos localizar con un click los lugares, y poder identificarlos facilmente.

Además es un trabajo que está disponible para todo el mundo que lo desee, tanto la base de datos como el código PHP empleado.

Más tarde, y me imagino que alrededor de la página de Berto, apareció ‘Aquén’. Una herramienta de divulgación y consulta que permite conocer, localizar geograficamente y visualizar cuantitativamente los topónimos oficiales de Galicia.

En mi oponión personal me parece más intutiva la de berto, y muy sencilla de manejar, aunque quizás más útil la de Aquén.

Espero que me os anime a escribir cuantas veces aparace vuestro lugar preferido, o donde estais viviendo, o… (lo que sea) porque Masoucos, como podeis ver, otra vez más es único¡[/lang_es]

Tags: , ,

Comments are closed.