Archive for the ‘Concello de Castroverde’ Category

VII Festa da Xuventude Castroverde


2008
12.12

CCD18122007CartelFestaXuventude2008Xa está dispoñible un ano máis o cartel da VII Festa da Xuventude de Castroverde, é éste:

Será o 27 de decembro, toda a noite chea de boa música, coas orquestras Hiroshima, e o grupo América.

Colaboran O Concello de Castroverde, e toda a xuventude que ano tras ano fai posible esta Festa.

ESPERÁMOSTE¡¡

A Adquisición Infinita


2008
12.04

Segundo publica a voz de galicia, o pasado día 29, e que podes ler no link…

En resposta a unha pregunta do BNG, na sesión de aprobación dos orzamentos, o alcalde tamén informou dos trámites para conseguir a torre do castelo para uso público. Dixo que o organismo municipal xa ten a firma de catro propietarios, pero en total son 18 e as administracións esixen escrituras para a concesión de subvencións. Tras recordar que iniciaron os trámites fai catro anos, Arias asegurou que se trata dun proceso complicado debido aos numerosos donos, pero se mostrou partidario de tratar de ir chegando a acordos amigables porque un proceso legal sería moi longo.

Tamén se fan eco en publicacions culturais como http://www.noviembre.org/e-norte/html/index.php no que se dan conta das dificultades de facerse cos edificios históricos para uso público. Dice…

La multipropiedad amenaza torres del homenaje que todavía no se han recuperado

El caso de Castroverde ilustra los intentos de los pequeños concellos por hacerse con alguno de sus monumentos en ruinas pero representativos de la localidad. El municipio lugués lleva años intentando hacerse con la gestión de la ruinosa torre del homenaje, principal monumento de la localidad. Pero la obra que los condes de Castro de Lemos encargaron y los entonces vasallos derribaron aún hoy no ha pasado a titularidad pública.

Hace dos años se anunciaba como inminente la firma de un convenio de cesión por 15 años al Concello de Castroverde e incluso la Consellería de Cultura estaba dispuesta a consignar 150.000 euros para las primeras intervenciones. En este proceso de cesión están implicados herederos de tres familias Fernández de la Vega, Díaz Castroverde y Ferreirós, muchos de ellos residentes en distintas ciudades españolas. El gobierno municipal intentó hacerse con la torre «por las buenas», pero falta la firma de uno de los herederos, y además el alcalde deberá retomar las conversaciones con sucesores de otro con el que ya había acuerdo, pero que ha fallecido. De conseguirlo, recuperar la torre para usos culturales -Castroverde es un punto importante del Camiño Primitivo de Santiago-precisará un estudio arqueológico previo, pero la torre necesita una urgente consolidación de su estructura.

Gracias a hemeroteca da Voz de Galicia, foi posible rescatar un pouco como foi evolucionando a noticia desde un tempo atrás. Así unha das primeiras referencias apunta cara 2002, aínda que antes xa se falaba do tema, cando se decía que nese vrao se retomarían os contactos cos propietarios da torre.

En marzo de 2003 a noticia era que podía ser recuperada en breve convertida en mirador. Algo hoxe en día impensable.

Polo maio de 2005 as administracions autorizaban as obras na torre, cun plazo de 15 anos para a súa acometida, e próximamente firmaríase un convenio de cesión cos propietarios.

A primeiros do ano seguinte, en Xaneiro, a xunta realizaría un sondeo arqueolóxico para consolidala torre, e facer os traballos de limpeza no contorno do castelo. E en marzo dese mesmo ano xa se daba por feito, xa que so faltaban por firmar a cesión a metade dos membros dunha das familias propietarias. Desta volta a cesión era por 10 anos.

En 2006, e sempre segundo a voz de Galicia, ao concello quedaballe un 1% do total por adquirir. Incluso se pon un prezo as obras, 150.000 €, que está retida ata que se faga co total da propiedade.

A semana pasada, dábanse máis datos sobre o estado da cesión do castelo. Aínda faltan 14 dos propietarios por ceder a súa parte, moi lonxe (en teoría se todos teñen a misma proporción de propiedade) dese 1% que aparecía no 2006.

Con todo, éste é un tema complicado: tratase de conciliar o dereito a propiedade privada (multipropiedade neste caso) co dereito a dar a coñecer mellor un dos símbolos do concello. Tampouco e como decía fai uns días o director xeral de Patrimonio, Felipe Arias Vila, “Non se poden expropiar todos os BICs do territorio”.

Neste punto sería moi bon atopar unha solución definitiva, e que se pode ser, tarde menos en chegar do que tardou en ser construída. Polo momento van máis de 9 anos…

A Axencia Urbanística controlará as construccions no concello.


2008
12.03

Según publica a voz de galicia, a Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística farase cargo do control das construcións no concello de Castroverde. A decisión de adherirse a este organismo da Consellería de Política Territorial foi adoptado por unanimidade no pleno celebrado pola corporación municipal.

Os socialistas rexeitaron unha moción do BNG propondo un regulamento de antenas de telefonía. O alcalde dixo que o plan xeral recolle a normativa estatal e que outros regulamentos non prosperaron.

Así unha vez adheridos á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, os concello delegan as súas competecias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística sobre obras e usos do suelo. Velan tamén pola utilización racional do suelo, a ordenación territorial tanto nas zonas rurais así coma no litoral, e tamén toma decisións en torno a adopción de medidas cautelares previstas na Lei do Solo, a instrucción de expedientes sancionadores e o restablecemento da legalidade.

Estas adhesions levan asociado o reparto dos ingresos obtidos polas multas coercitivas e sancions administrativas impostas no exercicio das competencias delegadas, que serán repartidas ao 50% entre a Administración autonómica e os concellos.

Orzamento municipal 2009


2008
12.02

O pleno do Concello de Castroverde aprobou por maioría o orzamento municipal para o próximo ano, que ascende a 2.368.254 euros. Tamén houbo unanimidade na aprobación do incremento das retribucións dos funcionarios o próximo ano, que será a fixada polo Goberno.

No orzamento de gastos, os de persoal ascenderán, segundo as previsións, a 496.266 euros; os de bens correntes e servizos, a 847.513; en intereses o Concello abonará 12.500 euros e as transferencias correntes suman 24.900. Os investimentos reais, que representan cerca do 40% do orzamento, ascenderán a 942.000 euros; outros 12.000 serán para transferencias de capital e 33.000 para pasivos financeiros.

Con respecto ao orzamento de ingresos, o Concello ten previsto recadar o próximo ano 347.000 euros por impostos indirectos, 36.000 polos directos, en tanto que as taxas e outros ingresos sumarán 193.000. As transferencias correntes doutras administracións sumarán 930.700 euros, que representan o 39,3% do total dos ingresos, en tanto que os de carácter patrimonial serán 19.533 euros. Para rematar, a partida de transferencias de capital será, segundo o aprobado no pleno, de 842.000 euros.

. Esta noticia aparece na voz de galicia… pero mellor que alguén entendido na materia nos explique todas estas inversions, para que todos o podamos entender

FESTA DA XUVENTUDE CASTROVERDE 2008??


2008
11.27

Preguntase “PiYaDoOo” nun comenteario de fai uns días na fiestra

Haberá este ano unha nova festa da xuventude?

Creo que non se debería perdela tradición con carteis tan bos coma este…

Estas líneas van dedicadas a esa xente que se preocupa de facer que todos disfrutemos dunha boa festa. Desde aquí todo o aopoio.Seguro que un ano máis se pode conseguir… MOITO ÁNIMO


Homenaxear a Enriqueta Otero co nome do colexio??


2008
11.15

Según comenta nesta entrevista Ricardo Polín, que a fiestra se fillo eco fai ven pouco, e da que collo prestado unha das preguntas.

-¿É xente batalladora?-Neste momento a xente non se caracteriza especialmente por ser batalladora.

Dáme mágoa que estes valores, e o paisaxístico, non se esperten máis e que as conciencias estean tan adormecidas. Agora ben, temos exemplos insignes no pasado, como o caso de Enriqueta Otero ou de todos os mártires de Montecubeiro masacrados na posguerra. Aproveito para reclamar que o colexio público de Castroverde, ao que parece que andan a procura dun nome, que se lle dedique a Enriqueta Otero. Foi unha profesional da educación destacada e integrante de moitos movementos de renovación pedagóxica, e tamén pola súa simboloxía como resistente a ditadura de Franco. Está enterrada na parroquia de Miranda e débeselle esa homenaxe.

Parece que hai algo de certo neso de buscarlle nome ao CPI de Castroverde pero…

· Que che parece que a idea de Ricardo Polín de homenaxear a Enriqueta Otero co nome do Colexio?

· Cal é o nome que a ti che gustaría, ou cres que se lle debería poñer?

· Hai persoas dentro do concello que o merecen máis ca Enriqueta?

· É necesario poñerlle nome agora, despois de máis de 30 anos?

· E ti, non dis nada?

Desde Castroverde para o Mundo


2008
11.04

Para quen aínda non viu o programa, ou non se deu levantado…

Pequeno resumen xeral de castroverde, e o camiño primitivo ata a provincia de Asturias.
Download O Camiño primitivo

Situaciçon de castroverde, cunha mini historia e entrevista a Jose María
Download A meseta Lucense, Castroverde

As vacas guapas, como chaman eles, breve repaso ao principal motor económico da zona
Download As vacas guapas

Interesante reportaxe que deixa moitos sitios por visitar e moitas cousas pendentes, pero o máis importante é a túa opinión. Ti que opinas?

Gaiteiro, Guerreiro ou “Galiteiro”?


2008
08.28

Galiteiro, guerreiro, gaiteiro?

Seguro que non é a primeira vez que se abre o debate, gaiteiro ou guerreiro? Este é o tema do que se fala no blog Camino de Piedra

Esta foto, sacada do blog de Manuel gago, pertence a o actual emprazamento do “galiteiro”. Esta figura non está no seu lugar orixinal (por como está labrada a pedra), e o máis probable e que chegara alí dalgún outro lado, cousa moi común por outra parte; Pero a pregunta é ¿ónde estaría antes? Parece o dintel dunha fiestra ou unha porta, ou dunha capela, pero… ¿que fai un gaiteiro nunha capela? Ou xa postos a , ¿qué fai un guerreiro na porta dunha capela?

Pode que recorde ós gaiteiros medieváis das Cantigas de Santa María?, nalgunhas iglesias atópanse esculturas de gaiteiros… pero virá o tema por ahí? Aquí a figura mediaval. Comparen xuzguen e apostan por unha teoría. Se é a certa moito mellor.

gaiteiro mediaval

Festa da Lura?


2008
07.28

Ben e sabido que hai de todo en todolos lados, pero… o do xornal 20 minutos, é de risa:

 Citas que no te puedes perder: Fiesta de la lura: Castroverde (Lugo). 15-16 julio.

Non coñecía eu a tradicción do noso concello na pesca da lura… será da lura dulce de río, porque non se entende. Eu que estiven a celebrar o santiago, podendo tamén celebrar a festa da lura, a quen se lle conte,menos mal que a foto non estáLura, choco ou pota feita en castroverde, senón si que xa sería de cine¡

Por se acaso, acompaño a definición de lura, e tamén unha foto… para os despistados¡

Luras.f. Molusco de corpo alongado da clase dos cefalópodos, con oito brazos e dous tentáculos moito máis longos ca estes, dúas aletas triangulares na parte posterior e cunha cuncha interior delgada e transparente en forma de pluma. As luras expulsan borra para escurece-la auga cando están en perigo. CF. choco, pota2. s Lura pota. Pota2.

timofonica en castroverde Antenas a poñer

Cambiando de tema totalmente, comentar que está a exposición pública a licenza municipal para instalación dunha estación base para telefonía movil en Furis, en Vilacote, Tórdea e Reborados por TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A. ou quizais mellor, Timofónica. Se cres a que podes aportar algo, terás que ir o concello e entregarlles por escrito a túa reclamación ou a túa suxerencia antes de 10 hábiles desde o 22 de xullo.

Castroverde xa conecta internet.(a través dun bus)


2008
06.17

[lang_en] I am sorry, this option is not yet available. If you are interested, you can try this one: http://masoucos.blogaliza.org/lang-pref/gl/ [/lang_en][lang_es] Lo siento, no es posible todavía ver el blog en español. Si estás interesado, puedes colaborar en su traducción, o probar el enlace con la versión original: http://masoucos.blogaliza.org/lang-pref/gl/Disculpa las molestias¡ [/lang_es]

 

[lang_gl] LUGO XA CONECTA, o autobús interactivo do Concello de Lugo estará á porta da túa casa para ensinarche as vantaxes que ofrece a Administración electrónica.

Lugo@vanza é un proxecto de modernización da Administración local do Concello de Lugo en cooperación con Cervantes, Castroverde,  e Guitiriz, promovido polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, para mellorar o servizo á cidadanía e cumprir os dereitos desta de resolver vía Internet os seus asuntos coa Administración.

A campaña estará en marcha ata o 31 de outubro, de luns a sábado, e visitará 130 parroquias para achegar o mundo das novas tecnoloxías ao medio rural.Así que é o momento de que descubras os beneficios que as novas tecnoloxías poden achegarlle á túa vida.En castroverde estarán do 10 ao 20 de setembro en:

Días Mes Ubicación
10, 11, 12 e 13 Setembro Centro Urbano (na Praza do Concello)
15 e 16 Setembro Parroquia de Vilabade. Frente á praza da Igrexa e o Pazo de Vilabade
17 e 18 Setembro Parroquia de Montecubeiro (San Cibrao), nas inmediacións da Casa da Cultura
19 e 20 Setembro Parroquia de Miranda

Resulta curioso, tanto os lugares elixidos, coma que neles non chegou aínda Internet, a pesar do que di algunha páxina do ministerio, no que da por feito a cobertura é total no concello., e de feito eso non é así (Córneas, Masoucos, Furís, etc. etc. e outros moitos sitios que de seguro se me olvidan.)

Castroverde conta con con pouco máis de 3.000 habitantes segundo o padrón municipal de 2004  , repartidos en 37 parroquias.

 O datos das parroquias elexidas son(non logro saber o criterio):Montecubeiro  261 habitantes (133 homes e 128 mulleres),Vilabade: 76 habitantes (42 mulleres e 34 homes),Miranda: 69 habitantes (35 mulleres e 34 homes).

Por número de habitantes corresponderíalle a Montecubeiro, Furís e máis a Riomol.  O ranking por habitantes e parroquias é este:Montecubeiro 261, Furís 181, Riomol 146, A Meda 132, Moreira 133, A pumarega 98, O Páramo 96, e Rebordaos 93 habitantes.

Por xeografía tampouco me cuadra, xa que vilabade está moi cerca de castroverde, e tamén está cerca Montecubeiro, polo que non debe de ser ningún deses criterios. Se ti que les o blog e o sabes, podes contarnos a razón, ou explicar unha teoría¡¡E xa sabedes, acudide ao autobus interactivo, de seguro que será interesante¡¡¡¡[/lang_gl]