Oposicións en Castroverde?

2007
09.07

Xa que estamos cos tema do concello, buscando, e lendo…, lendo máis… que bon é ler…¡¡¡  atopei esto, que tamén podes ver a noticia en emagister, unha plataforma dedicada a educación a distancia con informacion de muitos centros asociados por toda a xeografía.

Edicto(RESUMO):


BASES XERAIS DA CONVOCATORIA CORRESPONDENTE Á OFERTA DE EMPREGO DO ANO 2006

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 14 de agosto de 2007, aprobou as bases xerais e específicas que van rexer a convocatoria para a provisión polo sistema de concurso-oposición, dunha praza de operario de servizos múltiples, incluída na oferta de emprego para o ano 2006.
Castroverde, 20 de agosto de 2007.- O Alcalde-Presidente, Xosé Mª Arias Fernández.
E esto é o que se debería de saber:Versará sobre o seguinte temario:
1.- Operacións matemáticas básicas: sumas, restas, multiplicacións e divisións.
2.- Cálculo de porcentaxes.
3.- Cálculo de áreas.
4.- Cálculo de volumes.
5.- Sistema métrico decimal.
6.- Medicións.
7.- Interpretación de planos e proxectos sinxelos.
8.- Tipos de materiais propios dos servizos de abastecemento de auga e alcantarillado.
9.-Tipos de materiais propios do mantemento, conservación, reparación e mellora de vías públicas.
10.- Coñecemento xeográfico do Concello de Castroverde.

9.- Presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Pois nada, que se estades interesados, xa sabedes, tedes que bulir¡¡ Tódala informacion, se estads interesados, que supoño que vos darán, no Concello de Castroverde.(Pz. Do Concello)

As bases completas, no link do principio, ou lendo o B.O.P. da provincia de Lugo.

Comments are closed.