Posts Tagged ‘HDD’

Disco duro con sectores defectuosos. (I)


2007
10.10

[lang_gl] HDD regenerator é unha utilidade de Dimitry Primochenco (Rusia) que recupera información de sectores defectuosos do disco duro. Este home debía de vivir en Siberia ou por aló lexos do mundo, e ao estropearselle o seu hd(disco duro), no canto de ir a Moscú a por un novo púxose a fedellar con él, co que creou éste programa . Ante todo dicir que HDD Regenerator non fai milagres e non sempre pode recuperar o contido de sectores danados.

     ¿Como é posible esto? O creador de HDD Regenerator, asegura que un 60% dos sectores danados débense a unha mala magnetización da superficie do disco, este programa é capaz de ler os datos de sectores danados desta forma e inducirlles o magnetizado correcto, noutras palabras, repáraos.
Para Windows NT, 2000 e XP crea un disco de regeneración, así que terás que ter a man un disquete.
A explicación de como funciona, por enriba, é sinxela, ao parecer cando se “estropea” un hd(disco duro) pode ser de dúas formas(bo, realmente tres(mecánica)), unha físicamente que o scandisck recoñece como erro físico do hd ou magnéticamente que o scandisck tamén recoñece como fallo fisico. O caso é que ao tal Dimitry, lle debeu pasar o que ao meu disco, que se lle foi a luz ( en Siberia xa se sabe, igualiño que por masoucos). O programa o que fai é testear o hd e comprobar que todos os sectores están perfectamente magnetizados, en caso de atopar algún sector en mal estado  “reseteao”.
Ao final de todo o proceso ( que tarda +/- como un scandisck de superficie normal) aparécenche o número de sectores defectuosos atopados e o número deles que foi capaz de restablecer, se coincide é máis que probable que se solucionou o problema, se non é así, deberase a que realmente hai danos físicos.
[/lang_gl]

[lang_es] Una utilidad de Dimitry Primochenco (Rusia) que recupera información de sectores defectuosos del disco duro. Éste hombre debía de vivir en Siberia y al estropearse le su hd ,en vez de bajar a Moscú a por uno nuevo se puso a trastear y creo este programita . Ante todo decir que HDD Regenerator no hace milagros y no siempre puede recuperar el contenido de sectores dañados.
¿Cómo es posible? Los creadores de HDD Regenerator aseguran que un 60% de los sectores dañados se deben a una mala magnetización de la superficie del disco, este programa es capaz de leer los datos de sectores dañados de esta forma e inducirles el magnetizado correcto, en otras palabras, los repara.
Para Windows NT, 2000 y XP crea un disco de regeneración, así que tendrás que tener a mano un disquete.
La explicación de como funciona, a groso modo, es sencilla, al parecer cuando se “estropea” un hd puede ser de dos formas(bueno, quizá tres), una físicamente que el scandisck reconoce como fallo físico del hd ó magnéticamente que el susodicho scandisck también reconoce como fallo fisico, el caso es que al tal Dimitry de debió pasar lo que a mi, que se le fue la luz ( en Siberia ya se sabe). El programita lo que hace es testear el hd y comprobar que todos los sectores están perfectamente magnetizados, en caso de encontrar algún sector en mal estado lo “resetea”.
Al final de todo el proceso ( que tarda +/- como un scandisck de superficie normal) te aparecen el número de sectores defectuoso encontrados y el número de ellos que ha sido capaz de reestablecer, si coincide es más que probable que se haya solucionado el problema, si no es así, se deberá a que realmente hay daños físicos. [/lang_es]

Fonte orixe(en inglés): O de siberia, o creador