Comenzando con Visual Studio, ASP.NET e IIS

2007
12.18

[lang_gl]  Se estás comezando con isto do Asp.Net ou Visual Studio en xeral, se queres crear un servidor web local, é común o seguinte: 

Error: Visual Studio .NET ha detectado que el servidor Web no está ejecutando ASP.NET versión 1.1. No podrá ejecutar aplicaciones o servicios Web ASP.NET.
Solución: Executar o seguinte comando: aspnet_regiis -i no prompt de Visual Studio .Net que se atopa en Inicio -> Todos os programas -> Microsoft Visual Studio 2003 -> Ferramentas de Visual Studio .NET->Símbolo do sistema de Visual studio

Explicación: Isto instálanos a versión de ASP.NET asociada a Aspnet_regiis.exe e actualiza as asignacións de secuencias de comandos situadas na raíz da metabase de IIS (Internet Information Services) e por baixo desta. [/lang_gl] 

[lang_es] Si estás comenzando con esto del Asp.Net o Visual Studio en general, si quieres crear un servidor web local, es común el error siguiente:Error: Visual Studio .NET ha detectado que el servidor Web no está ejecutando ASP.NET versión 1.1. No podrá ejecutar aplicaciones o servicios Web ASP.NET.Solución: Ejecutar el siguiente comando: aspnet_regiis -i en el prompt de Visual Studio .Net que se encuentra en Inicio -> Todos los programas -> Microsoft Visual Studio 2003 -> Herramientas de Visual Studio .NET->Símbolo del sistema de Visual studioExplicación: Esto nos instala la versión de ASP.NET asociada a Aspnet_regiis.exe y actualiza las asignaciones de secuencias de comandos ubicadas en la raíz de la metabase de IIS (Internet Information Services) y por debajo de ésta. [/lang_es]

Comments are closed.