Posts Tagged ‘Caixa Galicia’

Caixa Galicia, unha caixa máis na crise…, ou non?


2008
05.07

[lang_en] I am sorry, still this option is not available. If you are interested, this proof: http://masoucos.blogaliza.org/lang-pref/gl/ [/lang_en]

[lang_es] Lo siento, no es posible ver el blog en español. Puedes colaborar en su traducción si lo deseas.También puedes ver el blog, en versión original haciendo clic: http://masoucos.blogaliza.org/lang-pref/gl/ [/lang_es]

[lang_gl]Moitos rumores hai sobre Caixa Galicia, que se está intervida polo Banco de España, que se ten problemas crediticios, que sei eu… por outra Creditos personalesbanda todo desmentido dende a propia caixa, que podería saír en bolsa. O certo é que fixo públicos os ‘seus’ resultados do terceiro trimestre do 2007, nos que amosa un crecemento dun 23% máis con respecto ao mesmo período do exercicio anterior, obtendo así un beneficio despois de impostos de 237 millóns de euros.
Estes datos xerais, e máis especialmente este ultimo, contradín aos recentes rumores que se verquían sobre a caixa galega dende determinada prensa económica, que a situaban a cabeza das caixas do estado que segundo estas fonte se atopan nunha delicada situación financeira debido aos actuais problemas nos mercados crediticios que veñen provocados pola desaceleración do mercado da vivenda e a crise subprime (hipotecas del alto risco) nos Estados Unidos. Rumores que foron totalmente desmentidos pola caixa

<!–[if gte vml 1]> <![endif]–><!–[if !vml]–><!–[endif]–>Todo comezou nos EEUU os bancos comezaron a dar por unha banda

1 – préstamos más arriesgados, polos que podrían cobrar más intereses, e

2 – aumentar o número de operacións para compensar o baixo marxe de beneficio.

1. a) Así ofreceron hipotecas aos clientes “ninja” (No income, no job, no assets; persoas sen ingresos fixo, ou sin empleo fixo, ou sen propiedades).

b) Como é evidente, cobraronlles máis intereses, porque había más risco.

c) Ademáis, concederonlles créditos por un valor superior ao que o ‘ninja’ compraba a casa, porque pouco despois, esa mesma vivenda valería máis que a cantidade en préstamo.

d) Estas hipotecas son as chamadas “hipotecas subprime”Subprimes

“Hipotecas prime” son as que teñen pouco risco de impago.

“Hipotecas subprime” son as que teñen máis risco de impago.

e) Este planteamiento foi bon algunhos anos. Esa época onde os ninja iban pagando os plazos da hipoteca e ademais tiñan diñeiro sobrante para facer outras inversions.

Os bancos o estar dando muitos préstamos hipotecarios, acaba por terminarselles o diñeiro. A solución foi sinxela, pedir a Bancos extranxeiros ese diñeiro, porque para algo está a globalización. O diñeiro que hoxe ingresamos nalgunha das Oficinas de Castroverde, pode estar xa esa mesma tarde en Orlando, Carolina, etc., xa que alí hai un Banco ao que a miña Caixa de Aforros lle prestou o diñeiro para que llo preste a un ninja.

Por suposto, naide dos usuarios sabe que o diñeiro acabará en mans dun ninja, a través dese trasvase de cartos.

Despois desta necesidade, hai que inventar algo novo. O seguinte paso é a Titulización:

Frente a la difícil situación de liquidez que viven los mercados, José Luis Méndez destacó que Caixa Galicia ha logrado mejorar su posición a lo largo del pasado ejercicio, superando en la actualidad los 5.200 millones de euros, un 33% más que al cierre del 2006. En este contexto no descartó acudir al mercado de titulizaciones, una actividad prácticamente sin explotar por parte de la entidad. El máximo responsable de la caja insistió que la caja no restringirá el crédito minorista, dirigido a familias y pymes, dos «segmentos prioritarios».

O Banco de EEUU “empaqueta” as hipotecas -prime e subprime- en conxuntos que se chaman MBS (Mortgage Backed Securities, é decir, Obligaciones garantizadas por hipotecas). Onde antes tiñan 1.000 hipotecas “soltas”, dentro de “Créditos concedidos”, agora teñen 10 paquetes de 100 hipotecas cada un, nos que hai tanto bon (prime) como malo (subprime).

O seguinte paso lóxico é a venda desos paquetes, aumentando o “diñeiro en caixa”, diminuindo o mesmo importe o de “Créditos Concedidos”, co que se cumple co balance positivo. Eses paquetes poden ser comprados por filiais, corporacions internas, ou persoas achegadas que non teñan que cumplir co balance.

Chegado aquí, e resumindo o tema a única conclusión casi válida é a de que todo está basado en que os ninjas pagarán ás súas hipotecas e que o mercado inmobiliario norteamericano seguira subindo. Pero foi cando o precio da vivenda caeu(2007) en EEUU, cando comeza a crisis.

Muits dos ninjas deronse conta de que estaban pagando pola súa casa máis do que valía no momento e non pudieron seguir pagando súas hipotecas.Como naide sabe a merda que teñen os Bancos nos paquetes de hipotecas que compraron, os Bancos comezan a non fiarse uns de outros.

Muchas cautelas

Hay otros bancos que ya están recibiendo dinero con muchas cautelas. “En general, se trata de todos los bancos medianos, algunos de los cuales atraviesan por serios problemas de liquidez”, aseguran las fuentes. Y tres o cuatro Cajas de Ahorro, a quien el Banco de España está siguiendo con atención. La lista aparece siempre encabezada por Caixa Galicia*, que ya en junio intentó hacer una colocación por importe de 1.000 millones que se vio obligada a retirar al conseguir colocar apenas 200, un episodio que indica que la entidad tenía ya problemas de liquidez antes de la crisis.

* Un portavoz de la entidad gallega asegura que Caixa Galicia aplazó su emisión por las condiciones del mercado y afirma que es prestador neto en el mercado interbancario y que sólo obtiene financiación cuando las condiciones son satisfactorias.

Como non se fían, cando necesitan diñeiro e van ao MERCADO INTERBANCARIO, que é o lugar onde os Bancos se prestan diñeiro uns<!–[if gte vml 1]> <![endif]–><!–[if !vml]–>Mercado intebancario<!–[endif]–> a outros, ou non se prestan ou se llo prestan a un interés moi alto. Éste interés ao que se prestan o diñeiro os bancos no mercado Interbancario é o Euribor (Europe Interbank Offered Rate, Tasa de Interese ofrecida no mercado interbancario en Europa), non para de subir.

Por tanto, os Bancos e Caixas non teñen diñeiro en efectivo; como consecuencias:

– Non dan créditos

– Non dan hipotecas

<!–[if gte vml 1]> <![endif]–><!–[if !vml]–><!–[endif]–>O Euribor a 12 meses, é o índice de referencia das hipotecas, foi subindo o que fai que cada vez coste máis pagar ás cotas mensuais das hipotecas.

E como os bancos e caixas siguen sen ter cartos, venden…

Venden participacions nas empresas

Venden edificios

Ou fan campaña para que metamos diñeiro. Como a xente tampouco consume, e non compra as fábricas de materia prima teñen que prescindir de traballadores, e así segue unha cadea, que pode continuar ata un furado de 500.000 millons de $.

Porque realmente non se sabe quen son os afectados. Non se sabe si Caixa Galicia, ou o teu banco de toda a vida, Banco serio e forte na zona, ten muita merda no Activo. O malo é que ese banco de confianza tampouco o sabe.

Tamén é interesante saber que son outros termos como: RATING**- Calificación crediticia dunha Compañía ou unha Institución, feita por unha axencia especializada. Unha das axencias líderes neste campo é Fitch Ratings.

Cos seguintes niveles: AAA, el máximo, AA, A, BBB, BB, Outros

En xeral: Un Banco ou Caixa grande ten apox. un rating de AA. Un mediano, un rating de A.

**O 18.2.08, Fitch rebaixou o rating de Caixa Galicia., de A+ a A-, debido a “la creciente exposición al sector inmobiliario en los últimos tres años”.) Tamén o fixo Moody´s, axencia estadounidense.

Cando, en América, as hipotecas non pagadas polos ninja, as recuperen os bancos e se poidan vender, polo precio que sexa, algo han de valer eses paquetes de subprimes vendidos; ata daquela naide sabe nada, e polo momento:

Naide se fía de naide.

Se estás interesado, podes ler máis sobre o problema da crise, un bo artigo escrito por Leopoldo Abadía[/lang_gl]